Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

EMLS olarak taşımacılık alanında bölgesel olarak müşterilerimiz için kaliteli ve emniyetli bir şekilde hizmet verirken erek değer yaratırken, ana hedefimiz; faaliyetlerimizin ekonomik, çevresel ve sosyal çıktılarını mümkün olan en iyi seviyeye ulaştırarak paydaşlarımız için kalıcı değer üretmektir.  

Başta müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere paydaşlarımızın da sürdürülebilirliği dünyamızın geleceği için önemli bir rehber olarak kabul edilmesini teşvik ediyor, bu bağlamdaki çalışmalarımızı ana hedefimizin tamamlayıcı bir ögesi olarak kabul ediyoruz.

EMLS, ´Lojistikte CO2 Emisyonlarının Sıfırlanması` sürdürülebilirlik vizyonu ile kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımının entegre edildiği bir yönetim anlayışını benimseyen, iklim değişikliği ile mücadeleyi, çevresel sürdürülebilirliği, toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmasını temel sorumluluk olarak kabul eden şirketimiz,

 • Öncelikli odak alan çalışmalarımız uyarınca iklim değişikliği ile mücadele için faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon salınımlarını hesaplamayı, doğrulatmayı, takip etmeyi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesi ve bu alanda hem çalışanlarımız hem paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratılmasını,
 • Tüm faaliyetlerimizde iş hedeflerimizin sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardaki üç yönünü dikkate alarak belirlenmesini,
 • Faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı etik kurallarımıza bağlı kalarak, çevresel, sosyal, doğal ve kültürel mirasa olan etkilerini göz önünde bulundurmayı, ölçmeyi ve değerlendirmeyi,
 • Sürdürülebilir verimliliği sağlamak için çalışanlarımızın sadakatini ve refahını yükseltmeyi, çalışma ortamını daha verimli hale getirmek için çalışmayı,
 • Çalışanlarımız arasında ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda fırsat vermemeyi ve tüm çalışanlarımıza ücretlendirme, performans değerlendirmesi, istihdam vb konularda eşit haklar sağlamayı,
 • Kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği yaratılmasını sağlamayı ve kadın istihdamını arttırmayı,
 • Tüm paydaşlarımızın dinsel, yapısal veya kültürel farklılıklarını kabul etmeyi ve değer vermeyi,
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda da vurguladığımız üzere rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uymayı,
 • Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı,
 • Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyi,
 • Politikamızın paydaşlarımızla etkili iletişimini sağlayarak takibini yapmayı,

Sürdürülebilirlik politikası olarak kabul etmiştir.

TOP